Que fer per a comprar unes accions a un accionista ????  • sabeu com s'ha de comprar unes accions a un accioniste que no li importaria vendre algunes accions,hi ha que fer algun paper que el proporcionen les oficines?se pot fer en quansevol moment?hi ha un minim d'accions?


Accede para responder