Acord de col.laboració del Llevant i Estivella  • Publicat en el Facebook de l'ajuntament d'Estivella.

    L'Estivella C.F va signar ahir un conveni de col.laboració amb el Llevant U.E mitjançant el qual rebran formació sobre assessorament esportiu, metodologia esportiva a saguir, formació per al personal de l'Estivella C.F s'organitzaran activitats lúdiques per als alumnes, es possibilitarà l' assistencia a entrenaments i partits del Llevant U.E , visites a les seues instal.lacions i activitats, participació de jugadors i jugadores de l'Estivella C. F en entrenaments del Llevant U. E, i més….
    Esperem que els i les alumnes i jugadors gaudisquen de totes aquestes activitats.

    https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 9700773203