Pi Pi Pi 2 arpones para Pi.. • Pi, pi pi-pi-

  Los del Levante somois asín..

  2 compresas per a en Pi...Peinnnn Peinnnn Pein pepeinnn

  PP ein PP ein?

  ppein...

  Verbigracia un fer la ma, une quelque chose, un je ne se cua -cua....

  SOM DEL LLEVANT!!

  Les pa-parrutxes.... A fer la Mas.


Accede para responder