Deixant de banda altres consideracions, no té cap sentit recuperar el símbol reial, perquè parteix de l'antecedent d'altres equips que ho van fer en el seu moment però es que cap d'eixos equips ha patir una fusió, per tant la "recuperació" no afecta gens almenys a la meitat de la part fusionada.